Personvern | Brdy.no

Brdy.no

Jeg har Nokia-antenne eller satellittbredbånd via parabol
Jeg har en annen antenne

Lukk vindu

Personvern

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev, foreta en bestilling hos oss vil Brdy Nordics AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Brdy Nordics AS ved assisterende daglig leder Ole Kristian Ødegård.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

Adresse: Brdy Nordics AS, Postboks 474 Bedriftssenteret, 1411 Kolbotn
E-post: kundeservice@brdy.no
Telefon: 21 55 40 00
Organisasjonsnr.: 930 547 026

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet ved bruk av din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale og/eller samtykke med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining hvor vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å kunne hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter på våre nettsider Brdy.no. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden ved jevne mellomrom og minimum to ganger per år.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når det ikke lenger er lovlig adgang til å beholde opplysningene. Personopplysninger vi behandler i medhold av lov slettes når det ikke lenger er lovlig adgang til å beholde opplysningene.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Brdy Nordics AS ved Kundeservice. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å ta kontakt med Kundeservice.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så ber vi om at du kontakter oss. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på vesentlige forandringer. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside Brdy.no.

[cookie_popup_content]

Trenger du hjelp med bestillingen?

En av våre rådgivere tar kontakt så fort som mulig, så vi kan hjelpe deg med riktig produkt for dine behov.

Ring meg